You are currently viewing Słuchanie Bożego głosu

Słuchanie Bożego głosu

Jana 10:4  „A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos”

Może zdarzyło Ci się czytając przypowieść Jezusa o pasterzu i owcach przerazić się – bo skoro słabo poznajesz Jego głos, to może w ogóle nie należysz do Niego?

Jeśli tak, to właśnie usłyszałeś oskarżający głos nieprzyjaciela (Szatana zwanego oskarżycielem w Obj. 12:10 … oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem). Szatan uderzył w Twoją tożsamość dziecka bożego, aby wypełnić Cię lękiem, że nie należysz do Boga. To normalne, oskarżyciel tak właśnie funkcjonuje i próbuje wrzucić Ci ducha lęku.

Jako wierzący w Chrystusa, którzy oddali Mu zupełnie swoje życie potrzebujemy sobie często przypominać, że nie otrzymaliśmy od Boga ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu (2 Tym 1:7).

Jeśli słabo słyszysz głos Boga, to nie powód aby się potępiać, lecz ćwiczyć się w słuchaniu Jego głosu. Bo tak samo jest też z rozpoznawaniem głosu naszych znajomych. Jeśli bym nie rozmawiał z kimś bardzo dużo, to nie rozpoznam głosu tej osoby. Nie tylko po barwie, intonacji i sposobie mówienia. Gdy kogoś dobrze znam i potem czytam wiadomość jakoby od takiej osoby wysłaną, czuje, że coś nie gra – ta osoba by tak nie napisała. W ten sposób już nie rozpoznaje samego dźwięku, lecz po treści i sposobie formułowania myśli rozpoznaje czyiś styl.

Po jakimś czasie wzrastania, chrześcijanin już wie, że Bóg nie oskarża, ani nie wypełnia strachem. Potrzebujemy jednak często praktykować słuchanie bożego głosu.

Nie jest to wcale trudne do zrobienia. Po prostu się nie bój, że Bóg każe Ci zrobić coś złego, ani że Cię wykorzysta, bo jest zupełnie inny – Bóg jest niezwykle dobry i naprawdę Cię kocha.

Jak praktykować słuchanie? Skoro Bóg słyszy, co do niego mówisz, powiedz – Panie mów do mnie, a potem słuchaj, co mówi. Rozmawiaj z Nim, co oznacza dwukierunkową komunikację. A jak usłyszysz oskarżający głos to wspomnij Rzym.8:32  „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?”

Równocześnie jak gąbka ciągle nasiąkaj Słowem Bożym – po jakimś czasie będziesz rozpoznawać czy coś, co odbierasz jest zgodne z tym, co Bóg mówi w Biblii czy nie.

Więcej w tym temacie: https://eklezja.pl/sermons/nabozenstwo-z-dnia-18-03-2018-jak-uslyszec-glos-boga/ lub  http://agatastrzyzewska.com/jak-uslyszec-boga-w-swoim-zyciu/

Błogosławieństw,

Pastor Michał