JAK MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA CHSD GDYNIA?

W zeznaniu podatkowym podajemy numer wpisu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni do Krajowego Rejestru Sądowego tj. KRS: 0000693861 oraz kwotę 1 % należnego podatku, którą chcemy przekazać dla OPP.

Kwota nie może jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik ma prawo przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego w korekcie zeznania podatkowego.

[label type="label-danger"]KROK 1[/label] – WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU

Przykład: PIT 37 w formularzu pozycji:

  • 137 - wpisujemy nr KRS organizacji: 0000693861
  • 138 - wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty z pozycji 126
  • 140 - można wrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 137.
  • 141 - można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

[label type="label-danger"]KROK 2[/label] – ZŁÓŻ ZEZNANIE

Wypełnione zeznanie złóż do dnia 30 kwietnia każdego roku w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca, w którym się rozliczasz (miejsce zamieszkania - nie musisz być zameldowany w tym miejscu).

[paragraph extra=""][/paragraph]

[section extra="post-content"][/section]

Dodaj komentarz