You are currently viewing Przekaż 1% na ChSD w Gdyni

Przekaż 1% na ChSD w Gdyni

  • Post author:
  • Post category:Służba

Możesz przekazać 1% podatku na ChSD Gdynia.

W zeznaniu podatkowym podajemy numer wpisu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni do Krajowego Rejestru Sądowego tj. KRS: 0000693861 oraz kwotę 1 % należnego podatku, którą chcemy przekazać dla OPP.

Kwota nie może jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik ma prawo przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego w korekcie zeznania podatkowego.