You are currently viewing Prezentacja Biblii Ekumenicznej

Prezentacja Biblii Ekumenicznej

Po ponad dwudziestu latach prac Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało całą Biblię Ekumeniczną w jednym tomie. W dniach 16 i 17 marca 2018 r. w Warszawie odbyły się uroczystości związane z jej wydaniem.

Najpierw w piątek w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne z tej okazji, natomiast dzień później w stołecznym Muzeum Etnograficznym miała miejsce uroczysta prezentacja Biblii. Obie uroczystości zgromadziły wielu duchownych i świeckich zaangażowanych w ruch ekumeniczny, wśród nich m.in. osoby uczestniczące w pracach nad ekumenicznym przekładem Biblii. W obu wydarzeniach uczestniczył biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce – Marek Kamiński.

Podczas piątkowego nabożeństwa odczytywano teksty Starego i Nowego Testamentu z Biblii Ekumenicznej, odmówiono wspólnie Modlitwę Pańską w brzmieniu przekładu ekumenicznego, a na zakończenie biskupi udzielili błogosławieństwa Aaronowego również według tego tłumaczenia.

Na zakończenie sobotniej uroczystości zwierzchnicy Kościołów podpisali egzemplarze Biblii Ekumenicznej, symbolicznie przekazując ją w ten sposób do błogosławionego czytania wiernym różnych Kościołów w Polsce.

Przekład ekumeniczny Biblii jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów z jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów i Zielonoświątkowego.

Projekt ekumenicznego przekładu Biblii prowadzony był od 1995 r. przez Towarzystwo Biblijne w Polsce, które powołało w celu jego realizacji Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy. Jako naczelną zasadę w swej pracy tłumacze i redaktorzy przyjęli wierność oryginałowi. Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną.

W kolejnych latach sukcesywnie wydawane były poszczególne części tego przekładu: Nowy Testament i Psalmy (2001), oddzielny tom z Księgą Psalmów (2003) oraz pięć tomów z księgami starotestamentowymi: kanoniczne Księgi Dydaktyczne (2008), Księgi Deuterokanoniczne (2011), Pięcioksiąg (2015), Księgi Historyczne (2016) i Księgi Prorockie (2016). Dzieło przekładu wieńczy Biblia Ekumeniczna, która ukazała się właśnie w jednym tomie. Jest to wydanie poprawione względem tomów wydawanych od 2001 r.

Warto podkreślić, że Biblia Ekumeniczna występuje w dwóch wersjach:

  • – z księgami deuterokanonicznymi – kolor niebieski (2408 stron)
  • – bez ksiąg deuterokanonicznych  – kolor szary  (2022 stron)

 

Fot. Michał Karski