W co wierzymy?

  1. Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  2. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  3. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  4. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  5. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  6. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  7. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  8. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Historia zboru

Zbór Eklezja (od gr. ἐκκλησία – „zgromadzenie”) powstał w Gdyni latem 1993 roku w okresie duchowego poruszenia. Założycielem był pastor Anatol Matiaszuk wraz z zespołem. Do zboru trafili głównie ludzie, którzy już mieli za sobą przeszłość w różnych wspólnotach ewangelikalnych, ale z różnych powodów nie potrafili w nich znaleźć dla siebie miejsca. Właśnie w Eklezji wielu z nich znalazło swoje miejsce. Odkładali na bok swoje uprzedzenia i decydowali się współtworzyć zbór. Rozwój zboru nie był łatwy – Eklezja nie miała swojego budynku (wynajmowaliśmy aulę w III LO w Gdyni).

W 1998 roku nagle na zawał serca zmarł pastor Anatol, co było ogromnym wstrząsem dla całej, licznej już społeczności. Po pół roku nowym pastorem został Aleksander Bałuczyński, który uzyskał obecną siedzibę zboru – budynek przy ul. Zamenhofa 13A. Pastorowanie przekazał w 2003 roku Michałowi, który jest pastorem Eklezji od tego czasu.

Pastor

pastor
mh

Dodaj komentarz