Mała grupa

Mała grupa

Czas relacji z ludźmi oraz z Bogiem w miłej, kameralnej atmosferze.

Spotkania w każdą środę o 18.30 w budynku kościoła.